Tutor Team d.o.o.
Ali hibridna vozila predstavljajo dodatna tveganja ob prometnih nesrečah?

Ali hibridna vozila predstavljajo dodatna tveganja ob prometnih nesrečah?

Požarna tveganja hibridnih in EV avtomobilov.

Poseg v sili na hibridnem oziroma električnem vozilu za reševalce predstavlja več zapletov kot poseg na bencinskem ali dizelskem avtomobilu; zato je NFPA (Ameriško združenje za varstvo pred požarom) skupaj z vodilnimi proizvajalci, strokovnjaki, gasilci in drugimi organizacijami, ki sodelujejo pri reševanju, razvilo ustrezen program usposabljanja za varno intervencijo na vozilih z alternativnimi gorivi.

Postopek intervencije pri hibridnih in električnih avtomobilih

Predvsem je nujno, da reševalci takoj z lahkoto prepoznajo, da je vozilo električno oziroma hibridno. S širjenjem vrst in znamk je te vrste vozil vedno težje prepoznati, zato je potrebno razmisliti o uvedbi obveznih oznak. Druga skrb je stabilizacija vozila, ki sicer obstoji pri vseh vozilih, vendar jo je pri električnih težje zaznati, ker se večinoma premikajo popolnoma tiho. Električni udar je prav tako ena izmed nevarnosti v nesrečah, kjer so vključena električna ali hibridna vozila, zato je potrebno izklopiti napajanje oziroma onesposobiti vozilo.
Električna in hibridna vozila vsebujejo dva električna tokokroga; oskrba z nizko napetostjo in oskrba z visoko napetostjo; načeloma naj bi prekinitev nizke napetosti povzročila popolni odklop vseh komponent po nekaj minutah, pri nekaterih modelih pa lahko traja tudi do 10 minut, zato je pomembno, da reševalci prekinejo oba tokokroga. Do zapletov lahko privede dejstvo, da imajo različne znamke in serije avtomobilov, baterije na različnih lokacijah vozil. Če reševalcem ne uspe pravočasno najti baterije, vozilo onesposobijo z odstranitvijo varovalke, ki je običajno spredaj, pod pokrovom motorja.

Električna in hibridna vozila v prometnih nesrečah, požarih, potopitvah

Za reševanje poškodovancev v prometnih nesrečah ostajajo v veljavi postopki, ki se uporabljajo pri reševanju iz običajnih vozil, saj visokonapetostni kabli običajno nikoli ne potekajo v predelih, ki jih gasilci tradicionalno uporabljajo za rezanje karoserije. Pri silovitem trčenju lahko pride do razlitja tekočine iz baterije, v tem primeru je potrebno postopati previdno, gasilci se morajo ustrezno zaščititi in vozilo prezračiti. Požarno tveganje je pri električnih vozilih večje kot pri bencinskih ali dizelskih, ker obstaja nevarnost zastrupitve zaradi strupenega dima. Ker imajo hibridna in električna vozila lahko zelo različne baterije, se nikoli zagotovo ne more vedeti kakšen je dim. Zato se iz previdnosti vedno predpostavi, da so produkti gorenja strupeni. Požar je mogoče pogasiti z uporabo obrambne taktike (pustiti, da avto gori) ali napadalne taktike (gašenje). Pri napadalni taktiki gasilci vedno uporabijo vodo, saj so baterije in visokonapetostna vezja neprodušno zatesnjeni in niso v stiku s karoserijo. To pa pomeni, da so varna tudi, če se potopijo v sladke vode, saj ni mogoče, da bi se v vodi okoli vozila pojavil električni naboj. Previdnost je potrebna, če je bil avtomobil dalj časa – vsaj nekaj ur – potopljen v slani vodi; sol lahko korodira dele pod visoko napetostjo in povzroči toplotni pobeg.

Za konec je treba poudariti, da imajo vsi električni in hibridni avtomobili veliko varnostnih sistemov, ki se aktivirajo ob poškodbi katerega koli sestavnega dela pod visoko napetostjo. Analize požarov hibridnih in električnih avtomobilov kažejo, da je takih nesreč malo, skoraj vse pa so posledica hudih prometnih nesreč. To je spodbudilo kar nekaj proizvajalcev, da so bolje zaščitili sklop baterij pred možnimi udarci.
Na električne in hibridne avtomobile se še vedno gleda kot na novost, zato je v prihodnosti treba požarna tveganja preveriti in potrditi. Statistični podatki, ki so nam na voljo zdaj, ne kažejo, da bi bila nevarnost za požar pri električnih avtomobilih bistveno večja kot pri tradicionalnih vozilih na fosilna goriva.

Vir:

  • ZACCARELLI, Guido. 2018. Električni avtomobili in nevarnost požara. Požar, letnik 24, številka 3, strani 19-24