Tutor Team d.o.o.

Kdo je zavarovalni posrednik?

Tutor Team d.o.o.  →  Kdo je zavarovalni posrednik?

Glavni cilj zavarovalnega posrednika je zavarovanje interesov podjetja pri sklenitvi in trajanju zavarovalne pogodbe.

Zavarovalni trg odpira podjetjem veliko različnih možnosti, da izberejo zavarovanja, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam.

Zaradi vrste teoretičnih in praktičnih možnosti za izbiro pravega zavarovanja podjetja vse bolj potrebujejo strokovno pomoč ter svetovanje oseb, ki so za to strokovno usposobljene in kot svetovalci in posredniki med podjetjem ter zavarovalnico prispevajo h kakovostni sklenitvi zavarovalne pogodbe.

To počnejo zavarovalni posredniki, hkrati pa spremljajo izvajanje pravic in obveznosti iz zavarovalnega razmerja v času trajanja pogodbe. Zavarovalni posrednik je partner pri zavarovanju podjetja.

Strokovnjak pri obvladovanju poslovnih tveganj

Zavarovalni posrednik je usposobljen za strokovno zavarovalno svetovanje ter posredovanje pri sklepanju zavarovalne pogodbe:

  • svetovanje o upravljanju z nevarnostmi, individualna nevarnostna analiza ter ocenjevanje možnosti zavarovanja posameznih rizikov z vidika pogojev posamezne zavarovalnice;
  • izdelava za podjetje primerne analize nevarnosti in primernih načelnih kritij za nevarnosti, od katerih je ogroženo;
  • oblikovanje najbolj ustrezne ponudbe za sklenitev zavarovalne pogodbe in skrb za pridobitev ustreznega zavarovalnega kritja;
  • posredovanje potreb podjetja, praviloma več, zavarovalnicam;
  • opozarjanje na spremembe v času trajanja zavarovalne pogodbe;
  • tehnične in poslovne realizacije zavarovalnega razmerja v obliki izročitve police, proučevanja vsebine police in zavarovalnih pogojev;
  • organizirano in evidentirano opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja.

Naloge in vloga zavarovalnega posrednika

Zavarovalni posrednik po Zakonu o zavarovalništvu je tista oseba, ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic in si prizadeva spraviti podjetje v stik z zavarovalnico z namenom, da bi se z njim pogajal za sklenitev zavarovalne pogodbe.

Zavarovalni posrednik mora podjetju nuditi pomoč pri izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe v času njenega trajanja, torej pomaga v primeru nastanka zavarovalnega primera, da podjetje dobi zavarovalnino in svetuje, kadar je potrebno spremeniti zavarovanje zaradi spremembe zavarovane nevarnosti.

Temeljne so storitve svetovanja, ki jih zavarovalni posrednik nudi podjetju.

Ekonomski cilj zavarovalnega posrednika je znižati stroške podjetja in upravljati z njegovim tveganjem, to pomeni ne le znižanja zavarovalnih premij, temveč tudi analizo nevarnosti, ki ogrožajo podjetje, ter ugotavljanje, katere rizike lahko podjetje obvladuje samo in katere rizike lahko prenaša na zavarovalnico.

Zavarovalni posrednik mora podjetju nuditi pomoč pri izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe v času njenega trajanja, torej pomaga v primeru nastanka zavarovalnega primera, da podjetje dobi zavarovalnino in svetuje, kadar je potrebno spremeniti zavarovanje zaradi spremembe zavarovane nevarnosti.

Zavarovalni posrednik ščiti interese podjetja na več načinov, in sicer tako da raziskuje trg, obvladuje tržne informacije o delujočih zavarovalnicah in njihovih storitvah ter ugotavlja možnosti zagotavljanja zavarovalnega kritja za posamezne vrste nevarnosti. Torej mora splošno poznati celoten zavarovalni trg ter obvladovati nevarnosti, ki ogrožajo ljudi in njihovo premoženje.

Zavarovalni posrednik je učinkovit le, če gre za skupno sodelovanje med njim, podjetjem in zavarovalnico, ki temelji na medsebojnem zaupanju, ki je najbolj bistvena ter senzibilna sestavina zavarovalnega posredovanja.

VIR: Ivanjko, Š., Ristin, G., Musil, M., Bubnič, E. in Fric, L. (2014). Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike, Del:4: Znanje za posle zavarovalnega posredovanja. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, g. i. Z..

Imate vprašanje?
Prijavite se na brezplačen posvet.