Tutor Team d.o.o.

Ekipa

Tutor Team d.o.o.  →  Ekipa
Suzana Kutnar
Suzana Kutnar
direktorica
 • zavarovalna posrednica,
 • št. dovoljenja AZN 30220-1040/04-4 z dne 2. 7. 2004
 • odgovorna za celotno področje posredništva in kadre
 • specializirana za zavarovanja odgovornosti, transportna, gradbeno/montažna in kavcijska zavarovanja
 • 23 let izkušenj v zavarovalništvu
Frančišek Brane Kutnar
Frančišek Brane Kutnar
prokurist
 • zavarovalni posrednik,
 • št. dovoljenja AZN 30220-1041/04-4 z dne 2. 7. 2004
 • odgovoren za celotno strokovno področje razvoja, upravljanja s škodami, IT, financ družbe ter prodaje
 • specializiran za zavarovanje terjatev, odgovornosti, D&O in premoženjska zavarovanja
 • 28 let izkušenj v zavarovalništvu
Matevž Kutnar
Matevž Kutnar
zavarovalni posrednik
 • zavarovalni posrednik,
 • št. dovoljenja AZN 40110-273/2015-3 z dne 19. 11. 2015
 • specializiran za premoženjska, transportna in gradbeno/montažna zavarovanja
Nadja Baraga
Nadja Baraga
zavarovalna posrednica
 • zavarovalna posrednica,
 • št. dovoljenja AZN 40110-376/2017-2 z dne 23. 11. 2017
 • specializirana za zavarovanje odgovornosti, avtomobilska in osebna zavarovanja
Aleksandra Vrhunc
Aleksandra Vrhunc
koordinatorka zavarovalnih in poslovnih storitev
 • koordinatorka zavarovalnih in poslovnih storitev
 • zavarovalna posrednica,
 • št. dovoljenja AZN 40110-259/2020-2 z dne 5.8.2020
Rija Kavka
Rija Kavka
koordinatorka zavarovalnih in poslovnih storitev ter marketinga
 • koordinatorka zavarovalnih in poslovnih storitev ter marketinga
 • zavarovalna posrednica,
 • št. dovoljenja AZN 40110-264/2020-3 z dne 5.8.2020

Imate vprašanje?
Prijavite se na brezplačen posvet.