Tutor Team d.o.o.

Podjetje

Tutor Team d.o.o.  →  Podjetje

Tutor Team – ena prvih zavarovalno posredniških družb v Sloveniji

Smo visoko strokovno usposobljena družba za upravljanje poslovnih tveganj in iskanje najprimernejših jamstev za njihovo zavarovanje. Ukvarjamo se z optimizacijo stroškov financiranja rizikov podjetja, ki jih je možno zavarovati. Z našo strokovno usposobljenostjo dosežemo optimalno varnost vašega podjetja.

Poslanstvo

Smo družinsko podjetje z več zaposlenimi, predvsem mladimi, ki prinašajo sveže ideje in nova znanja. Delujemo v duhu timskega sodelovanja.

Naš namen je pomagati partnerjem, jim svetovati in delati v njihovo korist. Smo neodvisni od zavarovalnic ter odgovorni izključno partnerju.
Svojo pomoč delimo naprej in se trudimo, da lahko pod svoje okrilje sprejememo nova podjetja.

V svoji dolgoletni karieri smo sodelovali z mnogo podjetji, ki se ukvarjajo z različnimi panogami, s srednjimi in velikimi podjetji, s skupinami ter s podjetji, ki imajo hčerinska podjetja v tujini.

Pri vsaki družbi ali skupini smo poskrbeli za dodano vrednost, in sicer smo zagotovili višjo stopnjo varnosti družbe in znižanje stroškov na zavarovalnem delu. Omogočili smo pomoč pri škodah in manj dela na sklepalnem področju podjetja.

Dobro sodelujemo s slovenskimi in tujimi zavarovalnicami.

Kos smo najzahtevnejšim mednarodnim projektom. Kakovostno izpeljani projekti nam predstavljajo izziv ter motivacijo.

Vizija podjetja

Visoko strokovno usposobljenost ohranjamo s še več zaposlenimi. Smo ugledni zavarovalni svetovalci na trgih bivše Jugoslavije. Sodelujemo z mednarodnimi in domačimi posredniki z namenom zagotavljanja kakovostnejših zavarovalnih vsebin za naše partnerje.

Vrednote

Skrb za partnerje in zaposlene
Z načelom poštenosti in prijaznosti skrbimo za poslovne partnerje ter družbo. Partnerji so pod našim okriljem varni in preskrbljeni. Zaposleni so motivirani ter zadovoljni.

Hitra odzivnost
Smo izredno hitro odzivni in vedno na razpolago, ko sta potrebna strokovni nasvet ter pomoč.

Urejeno delovno okolje
Z ločevanjem odpadkov, urejenim delovnim okoljem ter odgovornostjo do varovanja okolja skrbimo za našo naravo.

Ohranitev delovnih mest
Z ohranitvijo delovnih mest in nastajanjem novih ter krepitvijo konkurenčnosti skrbimo za gospodarstvo.

Pomoč potrebnim
Vsako leto del finančnih sredstev namenimo pomoči potrebnim.

Razkritja

Zavarovalno posredniška družba Tutor Team d. o. o. ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja št. 30220-2061/02-22 z dne 6. 3. 2002.

Izjavljamo, da:

  1. družba Tutor Team zavarovalno posredovanje d. o. o. ali zavarovalni posredniki, ki so v njej zaposleni, nimajo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice;
  2. nima nobena zavarovalnica ali od nje odvisna družba neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe Tutor Team zavarovalno posredovanje d. o. o.

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) sporočamo, da družba Tutor Team zavarovalno posredovanje d. o. o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v njej zaposlen, nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav, s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerekoli obveznosti do zavarovalca.

Reševanje sporov

Notranji postopek reševanja pritožb

Želimo si, da se morebitne pritožbe rešujejo v vaše in naše zadovoljstvo. V skladu s 579. členom ZZavar-1 imamo urejen interni postopek za reševanje pritožb.

Izvensodno reševanje sporov

Če se z odločitvijo, sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb, ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, Društvu mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Certifikati

Kontakt

Imate vprašanje?
Prijavite se na brezplačen posvet.