Tutor Team d.o.o.
Kaj pa če udari strela?

Kaj pa če udari strela?

Se znamo zaščititi pred udari strel?

Pojavnost strel v Sloveniji je v evropskem merilu največja, zato moramo vedeti, kako se zavarovati, če se znajdemo sredi nevihte. Najpomembnejša je seveda preventiva, pozorno spremljanje vremenske napovedi in morebitnih opozoril Agencije RS za okolje, če načrtujemo dejavnosti na prostem ali izlete v naravo.
Pred strelami smo najvarnejši v ozemljenih stavbah in v avtomobilu s kovinsko konstrukcijo. Avtomobil nas ščiti pred udarom strele le, če se ne dotikamo kovinskih delov. Na prostem, kjer se ne moremo zateči na varno mesto, pa lahko nevarnost udara strele zmanjšamo na več načinov:

 • ne zadržujemo se na visokih mestih, kot so gorski vrhovi in grebeni;
 • ne zadržujemo se ob visokih drevesih in gorskih previsih;
 • ne zadržujemo se na, ob ali v vodnih površinah;
 • odložimo vse večje kovinske predmete, kot so pohodniške palice ali dežnik;
 • poskusimo poiskati suho mesto;
 • zatečemo se v kočo, stavbo s strelovodno zaščito ali pa v avtomobil;
 • ne dotikamo se kovinskih predmetov ali se pod njimi zadržujemo;
 • če nas nevihta zajame na prostem, počepnemo, med nevihto ne stojimo, ne hodimo in ne ležimo, če imamo nahrbtnik, čepimo na njem;
 • nevihtni položaj: usedemo se na tla in damo noge čim bolj k sebi (pomembno je, da se s čim manjšo površino dotikamo tal ter da smo čim nižji);
 • če smo v skupini, se čim bolj razpršimo;
 • po koncu nevihte v zatočišču počakamo vsaj še 30 minut.

Med nevihto smo najvarnejši v zaprti stavbi z ustrezno strelovodno zaščito. Napol odprte stavbe, kot so kioski, nadstreški in podobno, niso varne. Ne dotikamo se kablov in ne uporabljamo ožičenega telefona. Uporaba mobilnega telefona med nevihto ne predstavlja tveganja (razen v primeru, ko se polni). Ne zadržujemo se ob oknih in kovinskih predmetih. Prav tako med nevihto ne točimo vode, saj ob udaru strele obstaja verjetnost, da električni tok pride tudi po vodi, zato si med nevihto ne umivamo rok, se ne prhamo in ne pomivamo posode.

Ko pride do poškodbe zaradi udara strele …

Če pride do poškodbe zaradi udara strele, moramo hitro ukrepati. Takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112. Žrtve udara strele v sebi nimajo električnega naboja in se jih lahko zato brez tveganja dotaknemo. Če je potrebno, izvajamo umetno dihanje in masažo srca. Tudi če človek, ki ga je zadela strela, ne kaže znakov poškodbe, ga mora pregledati zdravnik. Ker je smrtnost zaradi udara strele 15 – 20 %, ima poškodovana oseba precej dobre možnosti, da ob ustrezni pomoči preživi. Najpogostejši posledici udara strele sta zastoj srca in prenehanje dihanja. Poleg tega poškodovanci pogosto utrpijo opekline, okvare živčnega sistema, zlome kosti, izgubo sluha, vida, zmedenost, nezavest, izgubo spomina.
Kljub vsem zaščitam pa se moramo zavedati, da se vedno zdi nemogoče, dokler se ne zgodi, in če se zgodi, je dobrodošlo ustrezno zavarovanje.  

Zavarovanje:

 • Nezgodno zavarovanje oseb: z nezgodnim zavarovanjem poskrbimo za lastno finančno varnost;
 • Življenjsko zavarovanje oseb: z lastnim življenjskim zavarovanjem zagotovimo finančno varnost in neodvisnost svojih bližnjih.

In naše premoženje?

Kot je že omenjeno, je preventiva najpomembnejša, na primer napeljava strelovoda na višjih ali bolj izpostavljenih stavbah in namestitev ustrezne prenapetostne zaščite na občutljive aparate. Zaščita pred udari strel se uredi že ob gradnji stavbe, kar zahteva tudi zakonodaja, vedno se poskrbi tudi za zaščitno ozemljitev. Ker lahko kljub temu pride do udara prenapetosti ob udaru v bližnji objekt ali steber, se je pametno odločiti tudi za tako imenovano prenapetostno zaščito tretje stopnje.
Električnih naprav ne izklapljamo med nevihto, ampak jih iz omrežja izklopimo, preden nevihta prispe do nas, če je to le mogoče.

Kaj naredimo če do udara pride?

Če električno napravo zajame ogenj, jo skušamo varno izklopiti iz električnega omrežja in je ne gasimo z vodo. Primeren je le gasilni aparat s prahom. Če strela podre električne drogove ali pretrga električne žice, se jih ne dotikamo in o tem obvestimo pristojno službo. Če žice padejo na avtomobil in voznik ne more odpeljati mimo, naj vse osebe ostanejo v avtomobilu in se ne dotikajo kovinskih delov avtomobila.

Direktni udar strele

Posledice direktnega udara strele so vidne kot točka, kjer strela udari in poškoduje objekt. Ob direktnem udaru strele se sprosti električni naboj, ki se v točki udara spremeni v toploto. Večja količina naboja in toplote lahko na primer povzroči tudi požar.

Zavarovanje:

 • Požarno zavarovanje krije tudi škodo, ki jo povzroči strela s toplotno ali rušilno močjo pri direktnem udaru v stavbo ali v predmete, ki stojijo ob stavbi in se na stavbo podrejo ali so na stavbo zaradi sile strele vrženi (Točka – črn madež, kjer je strela udarila in poškodovala objekt, mora biti vidna!).

Indirektni udar strele

Točke udara strele ni, saj strela udari nekje v bližini. Učinek strele se po električnih ali podobnih vodnikih prenese na zavarovane predmete (televizija, radijski sprejemnik, računalnik, gospodinjski aparati …) in jih posledično poškoduje, pri čemer morajo biti na predmetih običajno vidne poškodbe.

Zavarovanje:

 • Pri požarnem zavarovanju lahko dokupite zavarovanje za indirektni udar strele, kar je za fizične osebe najprimernejše in najcenejše. A bodite previdni in se z zavarovalnico natančno dogovorite, katere stvari/predmeti naj bodo zavarovani (še zlasti električne naprave, na primer gospodinjski stroji in aparati, televizije, računalniki …), v nasprotnem primeru bodo pokrite le instalacije in nekatera oprema zgradb.
 • Strojelomno zavarovanje je najprimernejša zaščita v industriji, kjer strojnih parkov pri požarnem zavarovanju običajno ni možno dodatno zavarovati. Strojelomno zavarovaje krije škode zaradi nevarnosti, ki lahko povzročijo okvaro strojev in aparatov, ter vključuje tudi škodo zaradi indirektnega udara strele.

Literatura: 

 • MUHIČ, Darko. 2017. Problem strel in požari zaradi strel v Sloveniji. Požar, letnik 23, številka 3, strani 5 – 7
 • pogoji nezgodnega zavarovanja (različne Zavarovalnice)
 • pogoji požarnega zavarovanja (različne Zavarovalnice)
 • pogoji strojelomnega zavarovanja (različne Zavarovalnice)

Viri: 

 • https://hermi.si/neopazni-strelovodi/tehnicna-pomoc/ali-vas-objekt-potrebuje-strelovod/
 • https://www.scalar.si/sl/zanimivosti/varnost-pred-strelami/
 • https://www.slonep.net/gradnja/instalacije/vodic/nevihte-strele-in-prenapetostna-zascita