Tutor Team d.o.o.

Storitve

Tutor Team d.o.o.  →  Storitve

Ukrojen zavarovalni program za podjetja in poslovne skupine

Analiza stanja

Izdelamo posnetek stanja zavarovalnega področja v podjetju in tako ugotovimo, katere spremembe obstoječih zavarovalnih jamstev ter posodobitev so možne in kakšna je možnost optimizacije zavarovanj ter morebitnega prihranka v vašem podjetju.

Klasično posredovanje

Obseg naših obveznosti je v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1), UL RS, št. 93/2015:

 • za vas izdelamo primerno analizo nevarnosti in načela kritja;
 • posredujemo pri sklenitvi zavarovanj;
 • poskrbimo, da so zavarovalni dokumenti usklajeni z dogovori med vami in zavarovalnico;
 • poskrbimo, da prejmete vso zavarovalno dokumentacijo, vključno s pogoji;
 • v času trajanja zavarovalne pogodbe svetujemo glede škodnih dogodkov (pred in po njihovem nastanku) ter poskrbimo, da se vse aktivnosti, pomembne za ustrezno rešitev škodnega primera, izvršijo v določenih rokih;
 • v času trajanja zavarovalne pogodbe vam ves čas svetujemo v primeru novonastalih potreb pri vas ali v primeru novih situacij na zavarovalnem trgu s ciljem optimizacije obstoječih zavarovanj.
Posredovanje z optimizacijo stroškov

Vključuje:

 • klasično posredovanje in
 • optimizacijo stroškov, pri kateri v fazi analiziranja danih ponudb zavarovalnic vodimo tehnična in komercialna pogajanja s ciljem čim boljše optimizacije vaših zavarovalnih stroškov ob enakih ali boljših jamstvih.
Posredovanje z optimizacijo stroškov in oceno ustreznosti zavarovalnih vrednosti

Vključuje:

 • klasično posredovanje,
 • optimizacijo stroškov in
 • oceno ustreznosti zavarovalnih vrednosti, pri kateri  na podlagi cenitev in/ali ustreznih matematičnih modelov ocenimo ustrezne zavarovalne vrednosti s ciljem še večje optimizacije vaših zavarovalnih stroškov.
Izdelava zavarovalnega programa za poslovne skupine

Za vas in vaša hčerinska podjetja ocenimo tveganja skupine ter izdelamo optimalen skupni zavarovalni program. Prav tako se lahko odločite za:

 • klasično posredovanje,
 • posredovanje z optimizacijo stroškov,
 • posredovanje z optimizacijo stroškov in oceno ustreznosti zavarovalnih vrednosti.
Svetovanje pri postopkih reševanja zahtevnih škod

Svetujemo in pomagamo vam ob zahtevnih škodah, za katere sta potrebna temeljita poglobitev in veliko strokovnega znanja, morebiti tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki.

Vodenje postopka reševanja škode

Prevzamemo celoten postopek reševanja škode od prijave do izplačila.

Imate vprašanje?
Prijavite se na brezplačen posvet.