Tutor Team d.o.o.

Razlika med zavarovalnim zastopnikom in zavarovalnim posrednikom

Tutor Team d.o.o.  →  Razlika med zavarovalnim zastopnikom in zavarovalnim posrednikom

Zavarovalni posrednik ni enako kot zavarovalni zastopnik

Glede na raziskavo, ki smo jo izvedli v letu 2015, smo ugotovili, da veliko ljudi še vedno zamenjuje pojem zavarovalnega posrednika in zavarovalnega zastopnika oziroma ju enači, kljub temu da je njuna vloga zelo različna. Predstavljene so glavne razlike med njima.

Zavarovalni posrednik deluje v svojem imenu, za svoj račun, neposredno ščiti zavarovalca in njegove interese ter deluje v zavarovalčevo korist.

Zavarovalni zastopnik je »podaljšana roka« zavarovalnice, torej deluje v njeno korist, za njen račun.

Zavarovalni posrednik za zavarovalca opravi analizo tveganja, in sicer:

  • identificira in ovrednoti nevarnosti, ki pretijo zavarovalcu;
  • napiše poročilo o nevarnostih;
  • poročilo predstavi zavarovalcu ter mu svetuje, katere nevarnosti bi bilo pametno prenesti na zavarovalnico, katere zadržati pri sebi ter katerim bi se lahko izognili ali jih zmanjšali s preventivnimi ukrepi;
  • na osnovi dogovora z zavarovalcem pridobi ponudbe relevantnih zavarovalnic, jih analizira in uskladi z željami zavarovalca;
  • zavarovalcu svetuje najugodnejšo različico ponudbe.

Zavarovalni posrednik je strokovno usposobljen profesionalec z veliko znanja. Za svoje delo prevzema celotno odgovornost, zato mora imeti po zakonu imeti sklenjeno tudi zavarovanje odgovornosti za strokovno napako.

Zavarovalni zastopnik ne opravlja analize tveganja, vendar pridobi ponudbe različnih zavarovalnic ali ene same in se skupaj z zavarovalcem odloči za obliko zavarovanja. Ima znanje o tistih produktih, za katere ima pooblastilo od zavarovalnic. Ne prevzema odgovornosti za svoje delo, saj deluje pod okriljem zavarovalnice in je od nje odvisen.

Imate vprašanje?
Prijavite se na brezplačen posvet.